ข่าวเด่นประจำวัน

  • เมษายน 2566
  • เมษายน 2566
  • เมษายน 2566
  • เมษายน 2566

1 | 2 | 3

 


vote2566


S 30867469

 

331748745

329441303

 

 ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวรับสมัครงาน

่ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

 ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individualized Education Program : IEP) สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม (สำหรับครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัยในศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนเฉพาะความพิการ)

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individualized Education Program : IEP) สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม (สำหรับครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

 ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individualized Education Program : IEP) สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม (สำหรับครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย) 

ลงทะเบียนจอง อบรม หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 

รายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2564 

งบทดลอง 

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

รับสมัครงาน

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลnew

 

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 งาน ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 11 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 งาน และคนครัว จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26- 27 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 3 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 23 ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ คนครัว พนักงานขับรถ และแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ คนงาน และคนครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

วีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์

youtube1

1648022983548

 

การให้บริการ/การจัดการเรียนการสอน/บริการ/อื่นๆinfo symbol 1343394 960 720

k1 k2 k3
k4 k5 k6
k7 k8  

 

 

 

 

rong