ข่าวเด่นประจำวัน  ABO6I7bS3abio

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
กิจกรรมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยนำนักเรียนไปชมภาพยนตร์การ์ตูน ตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิต
การประชุมคณะทำงานส่งเสริมการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ร่วมทำกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓
ต้อนรับ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำวิจัยในชั้นเรียน สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ระยะที่ ๒”
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา มิตรานันท์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร
ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
กิจกรรมชุมนุมครู เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๓
กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๑ และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓
กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ของคณะครู และบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๓.
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำวิจัยในชั้นเรียน สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ” ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
ร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙. กลุ่มการศึกษาพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง​ เดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน​ และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒​
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง​ เดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน​ และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒​
พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มฯ.

 ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวรับสมัครงาน

่ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และการประเมินศักยภาพครูสอนเสริม ครั้งที่ ๑

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) และการประเมินศักยภาพครูสอนเสริม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง

งบทดลอง

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

รับสมัครงาน

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วิชาเอก ดนตรีศึกษา ปฐมวัย เกษตรศาสตร์ การศึกษาพิเศษ จำนวน ๒ อัตรา ยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๑๙สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒  

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วิชาเอก คณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา ยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒  

วีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์

youtube1

การให้บริการ/การจัดการเรียนการสอน/บริการ/อื่นๆinfo symbol 1343394 960 720

k1 k2 k3
k4 k5 k6
k7 k8  

 

 

 

 

.....