ข่าวเด่นประจำวัน  ABO6I7bS3abio

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓.
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๓.
กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา.
กิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางสัญจร ณ โรงเรียนบ้านแม่ฮ่าง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
กิจกรรมอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษานอกระบบฯ.

 ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวรับสมัครงาน

่ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รับสมัครภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คลิ๊กดูรายละเอียด 

 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รับสมัครภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คลิ๊กดูรายละเอียด 

 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินศักยภาพครูสอนเสริมวิชาการและประเมินศักยภาพผู้ให้บริการผลิตสื่อ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รับสมัครภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คลิ๊กดูรายละเอียด 

 ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการ มูลนิธิคุณพุ่มฯ ประจำปี ๒๕๖๓ >>ดาวโหลดน์ใบสมัคร<< หมดเขตการรับสมัคร ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

2251 14050313294584รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และการประเมินศักยภาพครูสอนเสริม ครั้งที่ ๑

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) และการประเมินศักยภาพครูสอนเสริม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง   

งบทดลอง 

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

รับสมัครงาน

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง ๑ อัตรา  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓new

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑ อัตรา และ ตำแหน่งคนครัว ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง ๒ อัตรา และ ตำแหน่งคนครัว ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์

youtube1

การให้บริการ/การจัดการเรียนการสอน/บริการ/อื่นๆinfo symbol 1343394 960 720

k1 k2 k3
k4 k5 k6
k7 k8  

 

 

 

 

.....