พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒. นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐  ณ บริเวณลานกิจกรรม ด้านหน้าอาคารเทพรัตน์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.

IMG 9138  IMG 9150  

IMG 9158  IMG 9160  

IMG 9174