ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางจัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.

IMG 9205  IMG 9208  

IMG 9209  IMG 9210

IMG 9230  IMG 9236