นางจิราพร จริยภมรกุร ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.

IMG 9791 IMG 9793

IMG 9798 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของแม่ และเป็นการแสดงความรักต่อแม่ โดยมีคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น.

IMG 9844  IMG 9880