ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมอบรมชี้แจง สาธิตผู้ปกครอง และเด็กโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิค ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายสิทธิชัย​ โขนงนุช​ รองผู้อำนวยการ การศึกษา​พิเศษ ​เขตการศึกษา​ ๘ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งมีคณะครูผู้ปกครอง และนักเรียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง และเครือข่ายโรงเรียนเรียนร่วมในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรม เวลา ๐๙.๐๐ น.–๑๕.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง

IMG 1855  IMG 1866

IMG 1871  IMG 1876

IMG 1886  IMG 1896

IMG 1922

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม >>> https://drive.google.com/open?id=1pgux-fNZ3JNZ9hxWO2o61jxpOmFGQNV0