เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ในจังหวัดลำปาง ร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดลำปาง โดยมีนายสุรพล  บุรินทราพันธุ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.–๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง (ชั้น ๓) ศาลากลางจังหวัดลำปาง

IMG 2024  IMG 2029

IMG 2031  IMG 2036

IMG 2038