ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมงานประชุมวิชาการ ระดับจังหวัด ด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในหัวข้อ “ลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา” โดยได้รับเกียรติจากนายสุทัศน์ ใจคำปัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยในงานมีการจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานการวิจัย นวัตกรรม ของคณะครู และมีการมอบคูปองการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และมีการเปิดให้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เวลา ๐๘.๐๐ น.–๑๖.๓๐น.

S 97853485  IMG 2832

  IMG 2835  IMG 2857

  IMG 2858  IMG 2861

  IMG 2878  IMG 2904

  IMG 2911   0536

IMG 2928   0553