คณะครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง นำโดยนางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการ ร่วมกิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒
เพื่อสมทบทุนสร้างพระธาตุเจดีย์ ณ วัดสุขสวัสดิ์ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น.

Screenshot 9

 0556

 0557