วันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางสุรัญจิต​ วรรณนวล​ ผู้อำนวย​การ พร้อมด้วยคณะครู​ และบุคลากร​ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง​ ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน​ และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ​ โดยในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานที่สถาบัณพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์​ ๒๒​ อำเภอปาย​ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานที่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

0207 0213

0215 0219

0232 0260

0286 02880326 0318

0313