วันที่ ๑๑ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสุรัญจิต​ วรรณนวล​ ผู้อำนวย​การ พร้อมด้วยคณะครู​ และบุคลากร​ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง​ ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน​ และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ​ โดยในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์​ ๓๐​ อำเภอแม่อาย​ จังหวัดเชียงใหม่ และในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย รวมถึงหน่วยบริการอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 2 0346   2 0358  

 2 0665   2 0670

 2 0672   2 0688

 2 0694   2 0858

 2 0941