ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ของคณะครูและบุคลากร ตามโครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข โดยมีนางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการพร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารประกอบสำหรับเด็กพิการ(โดม) เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

IMG 5666  IMG 5700

IMG 5741 IMG 5770

IMG 5852