ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๑ และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งในกิจกรรมมีคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และประชนทั่วไป เข่าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ในงานมีการแข่งขันกีฬาของนักเรียน และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครู และผู้ปกครอง และยังมีกิจกรรมสนุก ๆ และแจกของรางวัลมากมาย  ณ อาคารประกอบสำหรับเด็กพิการ (โดมสนามหญ้าเทียม) เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.

P1109261 P1109249 

P1109256  IMG 6194 

P1109290  P1109309 

P1109315  P1109390 

IMG 6195  IMG 6196

IMG 6222 P1109412

P1109411  P1109408

IMG 6219 IMG 6238

P1109429  IMG 6251