ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมชุมนุมครู ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคณะครู บุคลกร ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง อาคารเทพรัตน์ เวลา ๐๙.๐๐ น. –๐๙.๓๐ น.

IMG 6272 IMG 6277

IMG 6281 IMG 6273