นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อาคารหอประชุมบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหัดลำปาง เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๑๑.๐๐ น.

IMG 6384 Copy

 

IMG 6338   IMG 6365