นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

IMG 6604 

IMG 6622

IMG 6633

IMG 6634

IMG 6638

IMG 6665

IMG 6668

IMG 6729.

IMG 6712

IMG 6721

IMG 6743