นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา เวียนเทียน และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดสุขสวัสดิ์ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น.

EI 2 0321  EI 2 0317

EI 2 0305  EI 2 0295

EI 2 0284  EI 2 0282

EI 2 0288