ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยนำนักเรียนไปชมภาพยนตร์การ์ตูน ตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิต โดยได้รับการสนับสนุนตั๋วเข้าชม​ พร้อมด้วยอาหารและเครื่องดื่มจากเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี ลำปาง เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น.

0844  0845

0847  0850