ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมีนางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการ
เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ๒ อาคารเทพรัตน์ เวลา ๑๓.๐๐ น.– ๑๕.๐๐ น.

IMG 6801  IMG 6799

IMG 6795  IMG 6791

IMG 6789  IMG 6787