ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

IMG 7518  IMG 7522  

IMG 7526  IMG 7529

IMG 7530  IMG 7532

IMG 7536  IMG 7554