คณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และมอบรางวัลให้กับนักเรียนคนเก่ง โดยมีนางจิราพร จริยภมรกุร ครูชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารประกอบสำหรับเด็กพิการ(โดม) เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น.

63 0  63 4

63 13  63 21