คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีนางจิราพร จริยภมรกุร ครูชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร
เทพรัตน์ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น.

IMG 9550

IMG 9555

IMG 9566