ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมอบรมลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครลำปาง มาเป็นวิทยากรในการอบรม โดยมีนางจิราพร จริยภมรกุร ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.

IMG 0171IMG 0170IMG 0175IMG 0189IMG 0235IMG 0252IMG 0298IMG 0223