นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร และนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ขอขอบพระคุณ นางชวนชื่น ณ ลำปาง และคณะ จากชมรมแม่ดีเด่นประจำจังหวัดลำปาง ที่ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้อง ๆ นักเรียน ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ๓๗ จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

IMG 0014IMG 0015IMG 0056IMG 0063IMG 0082IMG 0102IMG 0120IMG 0126IMG 0158