พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มฯ. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการมูลนิธิคุณพุ่มฯ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มาเป็นประธานในพิธีมอบ ซึ่งมีตัวแทนผู้เข้ารับประทานทุน จำนวน ๑๕ ทุน จาก ๑๘๕ ทุน เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ณ อาคารหอประชุม เวลา ๐๙.๐๐- ๑๑.๐๐ น.

118655793 2741713459407424 4945043516278176769 o

118370399 2741713772740726 357910979461958887 o

118379957 2741713402740763 3632325119428119568 o

118454360 2741713909407379 5110825647226123545 o

118616540 2741713722740731 5310187203063665487 o

118652229 2741714036074033 8249264555542142786 o