นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ต้อนรับ นางสาวจุฑามาศ เครือสาร รองผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ซึ่งมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากร จากโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จ.นครสวรรค์ มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย ณ อาคารหอประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

IMG 0237 IMG 0294 IMG 0315 IMG 0320 IMG 0324 IMG 0335