ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง นำโดยนางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการ นางสาวจุฑามาศ เครือสาร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ให้การต้อนรับ พล.อ.ดร.พหล สง่าเนตร, คุณชยพงศ์ สายฟ้า และคณะทำงานโครงการสนับสนุนความปลอดภัย ในโรงเรียนศึกษาพิเศษ ที่มาตรวจเยี่ยมและประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกันตามโครงการฯ เวลา ๐๘.๓๐ น.–๑๒.๐๐ น.

DSC 0005 DSC 0017 

DSC 0030 DSC 0100

DSC 0133 DSC 0141

DSC 0173 DSC 0201

DSC 0216 DSC 0225