กิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางสัญจรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เข้าร่วมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการขยายทางการศึกษาแก่
คนพิการในพื้นที่ห่างไกล โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านแม่ฮ่าง ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น.

789745  picccc1

picccc2  654654