กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ. คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร โดยมีนางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารหอประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๐.๐๐ น.

  

 85896896336  1111212124.

455445245  45787878