งบทดลอง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑