ดาวน์โหลดภาพ พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี ๒๕๖๒

https://drive.google.com/open?id=1xAOZLitz8iYXgaw5Z6BMfZ0kYY9wsyIy


งบทดลอง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

งานภูมิทัศน์.............