ข่าวเด่นประจำวัน  ABO6I7bS3abio

ต้อนรับคณะทำงานโครงการสนับสนุนความปลอดภัยในโรงเรียนศึกษาพิเศษ.
กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕.
ต้อนรับ นางสาวจุฑามาศ เครือสาร รองผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนภสินธุ์ ดวงประภา ตำแหน่ง ครู เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลทรงคุณค่า​ สพฐ. (OBEC​ AWARDS)​ ระดับชาติ​ ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชนะเลิศระดับเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ บกพร่องทางสติปัญญาด้านวิชาการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๒ ติดต่อกัน
ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ จำนวน ๔ คน ได้แก่ นางสาวสิรินยา นันทชัย นางสาวศศิกมล ก๋าหล้า นางสาวรินรดา ราศรี และนายกฤตลักษณ์ หาขุน ที่รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร่วมแสดงความกตเวทิตาจิต เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มที่ ๖ ณ โรงแรมคุมภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มที่ ๖ ณ โรงแรมคุมภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

 ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวรับสมัครงาน

่ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รับสมัครภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คลิ๊กดูรายละเอียด 

 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รับสมัครภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คลิ๊กดูรายละเอียด 

 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินศักยภาพครูสอนเสริมวิชาการและประเมินศักยภาพผู้ให้บริการผลิตสื่อ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รับสมัครภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คลิ๊กดูรายละเอียด 

 ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการ มูลนิธิคุณพุ่มฯ ประจำปี ๒๕๖๓ >>ดาวโหลดน์ใบสมัคร<< หมดเขตการรับสมัคร ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

2251 14050313294584รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และการประเมินศักยภาพครูสอนเสริม ครั้งที่ ๑

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) และการประเมินศักยภาพครูสอนเสริม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง   

งบทดลอง 

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

รับสมัครงาน

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง ๑ อัตรา  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓new

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑ อัตรา และ ตำแหน่งคนครัว ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง ๒ อัตรา และ ตำแหน่งคนครัว ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์

youtube1

การให้บริการ/การจัดการเรียนการสอน/บริการ/อื่นๆinfo symbol 1343394 960 720

k1 k2 k3
k4 k5 k6
k7 k8  

 

 

 

 

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์