congra64

ข่าวเด่นประจำวัน  ABO6I7bS3abio

ข่าวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ข่าวรับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รับการประเมินการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน.
ข่าวรับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย.
ข่าวกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษา(ประเมินภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔)
ประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓.
ข่าวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 4
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓.
ข่าวรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว
รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว.
ข่าวรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
รับการประเมินประเมินสถานศึกษาพอเพียง.

 ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวรับสมัครงาน

่ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมให้บริการสอนเสริมวิชาการ  new

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุุคล IEP new

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา รุ่นที่ ๒ new

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา รุ่นที่ ๑ new

 ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา, หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP), หลักสูตรอบรมให้บริการสอนเสริมวิชาการ / การผลิตสื่อการสอน ได้ที่ลิ้งnew >> https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/15GMioCBHoDkGf0NtJJn3y2KubkpU421bFDze9TZF7fs/htmlview 

 ประชาสัมพันธ์ การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ คลิ๊กดูรายละเอียด  https://www.youtube.com/watch?v=UeAzm6A2oug  https://www.youtube.com/watch?v=9ibosDcmHzo

 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รับสมัครภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คลิ๊กดูรายละเอียด 

 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รับสมัครภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คลิ๊กดูรายละเอียด 

งบทดลอง 

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

รับสมัครงาน

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  จำนวน ๑ อัตรา  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔new

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  จำนวน ๑ อัตรา  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ - ๖ เมษายน ๒๕๖๔

วีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์

youtube1

การให้บริการ/การจัดการเรียนการสอน/บริการ/อื่นๆinfo symbol 1343394 960 720

k1 k2 k3
k4 k5 k6
k7 k8  

 

 

 

 

.....