วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการ นางสาวจุฑามาศ เครือสาร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร ที่ได้มาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

IMG 1329 IMG 1353

IMG 1333 IMG 1336

IMG 1338  IMG 1345