ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา ครูอาจารย์ สาขาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้มาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ ในศูนย์ฯ และหน่วยบริการอำเภอแม่เมาะ โดยมีนางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการ นางสาวจุฑามาศ เครือสาร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน
ให้การต้อนรับ เวลา ๐๙.๐๐ น.–๑๔.๐๐ น.

IMG 1019 IMG 1021 

IMG 1022 IMG 1036

IMG 1041 IMG 1060

IMG 1063  3

 0