วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๕.๐๐ น. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว โดยมีนายสมเจตต์ ไปเร็ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปันง้าว เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินงานต่อไป

IMG 1910 IMG 1927 IMG 1930

IMG 1962 IMG 1966 IMG 1967