งานแผนงาน


plan1 64


plan2 64

  

 


Presentation1

 


22


33


11


 

kunpoom64

ใบสมัครทุน >> https://drive.google.com/file/d/1ZMFQT3vActtgexTARq38m_aCCDiKRLrh/view

ยื่นแบบขอรับทุน >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenYAphxkRorB_zdfktdgMgWmajGqQAsmBUyhWvVRNiixX8uw/viewform


ดาวน์โหลดภาพ พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี ๒๕๖๒

https://drive.google.com/open?id=1xAOZLitz8iYXgaw5Z6BMfZ0kYY9wsyIy

รางวัลของสถานศึกษา

 รางวัลของครู

รณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

      

e book alcohor


ความรู้เรื่อง ฝุ่นพิษ PM 2.5

  


ความรู้เกี่ยวกับเด็กพิการ

  


สาระน่ารู้ อื่น ๆ