ข้อมูลสารสเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง

info symbol 1343394 960 720 สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

info symbol 1343394 960 720 สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

info symbol 1343394 960 720 สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 


จำนวนนักเรียนทั้งหมดของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง 

timeline 25630924 150153


ข้อมูลจำนวนคณะครู และบุคลากร

165982

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563