ดาวน์โหลดภาพ พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี ๒๕๖๒

https://drive.google.com/open?id=1xAOZLitz8iYXgaw5Z6BMfZ0kYY9wsyIy