ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง

Lampang Special Education Center

ผลิตภัณฑ์ดีๆจากเด็กนักเรียน
ผลิตภัณฑ์ฐานการเรียนรู้ งานสถานศึกษาพอเพียง🌱 กลุ่มบริหารงานทั่วไป ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
ผลิตภัณฑ์ดีๆจากเด็กนักเรียน
ผลิตภัณฑ์ฐานการเรียนรู้ งานสถานศึกษาพอเพียง🌱 กลุ่มบริหารงานทั่วไป ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
สมุนไพรอโรคาสรรพยา งานสถานศึกษาพอเพียง
น้ำมันไพล และ พิมเสนน้ำ 5 ml ราคา 29 บาท


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้มีผลงานการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะครูเชี่ยวซาญ และวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ

ประกาศรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2567 >>แบบขอรับทุนการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2567<<

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2567 จำนวน 4 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 27 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (พนักงานขับรถยนต์) ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2567 - 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ 

 ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดลําปางเรื่อง ผลการคัดเลือกครูดีเด่น ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดลําปาง เนื่องในวันครู ประจําปี ๒๕๖๗

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 อัตรา สาขาวิชาเอกการศึกษาพิเศษ หรือสาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 - 6 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ